Om LAG Vejen-Billund

LAG Vejen-Billund 2022-2027 er en lokal aktionsgruppe (LAG), som har til formål er at fremme lokal udvikling i landdistrikterne.

Det gør vi ved at støtte projekter, som understøtter fastholdelse eller etablering af nye arbejdspladser, eller projekter, som forbedrer levevilkårene i landdistrikterne.

Der er valgt en lokal bestyrelse, blandt LAG Vejen-Billunds medlemmer, som vælger de projekter, der indstilles til at få støtte lokalt.

Projekterne vælges ud fra en række kriterier, som er en kombination af ni prioriteringskriterier fastlagt af Plan- og Landdistriktsstyrelsen og to udvalgte fokusområder fra LAG Vejen-Billunds udviklingsstrategi.

Visionen for LAG Vejen-Billunds arbejde for perioden 2022-27 er:

LAG Vejen-Billund er et partnerskab, der gennem lokalt fødte og lokalt forankrede projekter understøtter landdistriktsudviklingen og vækst i Billund og Vejen kommuner. Vi virker og samvirker i et bredt samarbejde med landdistrikternes ildsjæle, virksomhedsejere, iværksættere og foreningsfolk, kommuner og region.

Vi vil tilstræbe, at energien bliver til synergi hos de mange forskellige interesser, der er involveret i landdistrikterne, og at vi sammen retter indsats og fokus på de problemer, der opleves og de udfordringer, som vi ret beset kan gøre noget ved med indsatser, som vi reelt set kan løfte igennem samarbejder.

LAG Vejen-Billund kan bidrage med tildeling af økonomisk støtte, netværk, videnskobling, kompetenceudvikling og koordinatorbistand til projektafklaring og -håndtering samt bidrage til tværgående samarbejder.

I 2027 ønsker vi for hele LAG Vejen-Billund:

 • Vækst og iværksætteri

  At der er tiltrukket og skabt virksomheder og levedygtige arbejdspladser i landdistrikterne, og at udfordrede unge har fået særlig opmærksomhed.

 • Klimaudfordringer

  At landdistrikterne bidrager seriøst til løsningen af egne og samfundets klimaudfordringer. At landdistrikterne forholder sig aktivt, selvkritisk og kreativt til ressourceforbrug.

 • Oplevelsesøkonomi

  At have en veludviklet småskalaturisme i området, med gode koblinger og oplevelser og logistik, der giver mening for gæsten.

 • Rammevilkår og det gode hverdagsliv

  • At landdistrikterne bevarer og udbygger styrke og har fundet alternative fællesskaber. At der er afprøvet nye transportformer til erstatning for den offentlige transport.
  • At landdistrikterne trækker flere projektmidler til udefra, har fundet gode organiseringer til dette og har lært at beherske bureaukratiet til fundraising.

Den lokale udviklingsstrategi

Se udviklingsstrategien og prioriteringskriterier som bestyrelsen benytter ved valg af projekter.

Mød bestyrelsen

Bestyrelsen vælges blandt medlemmer af LAG Vejen-Billund på den årlige generalforsamling.

Næste ansøgningsfrist:

Næste ansøgningsfrist er den 9. septemeber.

Privatlivspolitik

Vil du vide mere om, hvordan vi indsamler, opbevarer og behandler dine data, så se mere i vores privatlivspolitik her.

© Copyright - LAG Vejen-Billund
Skip to content