Bestyrelsen

Om bestyrelsen

Bestyrelsen er valgt blandt medlemmer af LAG Vejen-Billund på den årlige generalforsamling, kombineret med udpegede medlemmer fra kommuner og region.

Ved valg vægtes der så vidt muligt en ligelig fordeling såvel geografisk, som i socioøkomiske grupper, herunder:

Gruppe 1: Borgere

Gruppe 2: Foreninger

Gruppe 3: Erhverv

Gruppe 4: Myndigheder

LAG Vejen-Billunds bestyrelse 2024

Henny Schøler (formand) , Skodborg
Tlf. 6174 8344 · mail@hennyschoeler.dk

Erling Christensen (næstformand), Sdr. Omme
Tlf. 2134 0355· skovvejec@gmail.com

Jette Kring (kasserer), Vorbasse

Arne Petersen, Lindknud

Charlotte Hammer, Rødding

Erik Henriksen, Glejbjerg

Ivar Nørlund, Grindsted

Tanja Rønhoff, Filskov

Martin Clausen (Repræsentant for Vejen Kommunalbestyrelse), Sdr. Hygum

Majbrit Rasmussen (Repræsentant for Billund Kommunalbestyrelse), Hejnsvig

Kurt Jensen (Repræsentant for Region Syddanmark), Rødding

Suppleanter:

  1. suppleant: Erik Rytoft Jensen, Gjerndrup
  2.  suppleant: Frits Simmelsgaard Kristensen, Vorbasse

Koordinator:

Janne Kruse, Vejen

Årshjul LAG Vejen-Billund 2024
© Copyright - LAG Vejen-Billund
Skip to content