Ny LAG-koordinator

LAG Vejen-Billund (de Lokale Aktions Grupper) har skiftet koordinator

I den gamle LAG Vejen-Billund 2013-2022 har bestyrelsen valgt at skifte koordinator med virkning fra 1. januar 2023. Den nye Koordinator skal bistå vores projektholdere og ansøgere i det gamle LAG-regi med projektafslutninger, afregninger og udbetalingsfor-løb i forbindelse med projekter, samt bistå ved bestyrelsesmøder i det gamle LAG-regi.

Vi er rigtig glade for at kunne fortælle, at det er lykkedes at få en aftale i stand med Sønderjysk Landboforening (SLF), som allerede har en medarbejder, der er koordinator for LAG Haderslev Tønder, og som har stor erfaring, kompetence og indsigt i LAG-systemet.

SLF har valgt at indgå aftale med en administrativ og kommunikationsmæssigt stærk person, Janne Kruse, der driver selvstændig virksomhed med udgangspunkt i Vejen. Janne Kruse har stor erfaring med frivilligt arbejde, og vi får på denne måde en stærk lokal forankring og forståelse og geografisk nærhed for begge kommuner i LAG Vejen-Billund.

Koordinator-opgaver er i gang med at blive overdraget til den gamle LAG Vejen Billunds be-styrelse, som sørger for at sætte den nye koordinator i gang. Ny koordinator vil for resten af LAG-perioden have som primær opgave at bistå projektholdere med afslutning og udbetaling af LAG-midler. Arbejdet med at kontakte de projektholdere, som har uafsluttede projekter, er allerede gået i gang. Janne Kruse kontakter hver enkelt projektholder for at aftale det videre forløb.

Der skal lyde en stor opfordring fra bestyrelsens side til at holde et stærkt fremadrettet fokus på at få afsluttet projekter retmæssigt, og bestyrelsen kan informere om, at Vejen Kommunes med- og mellemfinansiering ikke er påvirket af koordinatorskiftet.

I overgangen til ny LAG Vejen Billund har UdviklingVejen sagt ja til at assistere med opgaven at facilitere og formulere den nye kommende udviklingsstrategi.

Bestyrelsen i den gamle LAG Vejen Billund har vurderet, at koordinatorskiftet var nødvendigt for at sikre den fremtidige interesse for LAG-midler, og skiftet er sket i fuld forståelse med Plan- og Landdistriktsstyrelsen.

Den kommende LAG skal også have en koordinator, og denne findes efter en udbudsrunde, som skal iværksættes, når den nye udviklingsstrategi er endeligt godkendt af Plan- og Landdi-striktsstyrelsen.

LAG Vejen Billunds bestyrelse ser frem til et godt samarbejde med den nye koordinator og hå-ber, at projektholdere vil bidrage til dette også, så vi får et godt forløb med afslutning af projek-ter under den gamle LAG Vejen Billund.
Koordinator kan kontaktes på e-mail lagvejenbillund@gmail.com.
På vegne af LAG Vejen Billunds bestyrelse
Henny Schøler Formand

© Copyright - LAG Vejen-Billund
Skip to content