Fem projekter indstillet til LAG-midler

Tillykke til de fem projekter, der er indstillet til at modtage LAG-midler i årets andet ansøgningsrunde..

Goddag og farvel

Til årets generalforsamling i LAG Vejen-Billund var der udskiftning i bestyrelsen.

Næste ansøgningsfrist: 3. maj 2024

Den 3. maj er næste deadline for ansøgninger i årets 2. ansøgningsrunde til LAG-midler i LAG Vejen-Billund.

Har du et projekt, som du overvejer at søge LAG-midler til, så start altid med at orientere dig på vores hjemmeside, om du lever op til de overordnede krav. Herefter vil vi anbefale, at du skimmer LAG Vejen-Billunds udviklingsstrategi, for at sikre dig, at projektet lever op til de områder, som bestyrelsen har valgt at understøtte lokalt.

Er du i tvivl om noget, kan du altid kontakte koordinator Janne Kruse på kontakt@lagvejenbillund.dk eller tlf. 23 42 72 34.

Vi glæder os til at høre fra dig.

Generalforsamling i LAG Vejen-Billund

Onsdag den 20. marts kl. 19.00 inviterer LAG Vejen-Billund til generalforsamling på Hovborg Kro, Holmeåvej 2, 6682 Hovborg, med følgende dagsorden:

Dagsorden

1) Valg af dirigent.

2) Valg af referent.

3) Valg af stemmetællere.


4) Forelæggelse af bestyrelsens beretning om den lokale aktionsgruppes virksomhed i det forløbne år samt beslutning om godkendelse heraf.

5) Forelæggelse af årsregnskab og revisionsberetning for det forløbne år samt beslutning om godkendelse af resultatopgørelse og balance.

Se udkast til årsregnskab her.

6) Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget for det kommende år samt beslutning om godkendelse heraf.

7) Godkendelse af vedtægter.
Vedtægterne er blevet opdateret jævnfør standardvedtægter i driftsbekendtgørelsen. Formelt set skal de derfor godkendes af generalforsamlingen. Se de opdaterede vedtægter her.

8) Indkomne forslag fra bestyrelse eller medlemmer
Indkomne forslag fra bestyrelse eller medlemmer modtages senest 8 dage før generalforsamlingen på mail: kontakt@lagvejenbillund.dk

9) Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.

Der skal vælges fire bestyrelsesmedlemmer for to år.

På valg er:
– Charlotte Hammer
– Henny Schøler
– Jette Kring
– Søren Mølby

Desuden vælges to suppleanter for et år.

10) Valg af forperson.

11) Valg af godkendt revisor.

12) Eventuelt.

Tilmelding til generalforsamlingen på kontakt@lagvejenbillund.dk senest den 19. marts af hensyn til forplejning. Der serveres kaffe og kage under generalforsamlingen.

Indkaldelse til LAG Vejen-Billunds generalforsamling 2024

Artikel indrykket i lokale ugeaviser den 5. marts, 2024:

Fem projekter indstillet til LAG-midler

Tillykke til de fem projekter, der er indstillet til at modtage LAG-midler i årets første ansøgningsrunde..

Næste ansøgningsfrist er den 15. december

Overvejer du at søge midler fra LAG Vejen-Billund? Så er næste ansøgningsfrist fredag den 15. december.

Bestyrelsen holder indstillingsmøde den 25. januar, så du får først besked om dit projekt er valgt i uge 5.

Se mere her på hjemmesiden, og kontakt os, når du ved, om det kunne være noget for dig.

Vi glæder os til at høre fra dig.

Vil du skabe arbejdspladser i landdistrikterne?

Hør om hvordan du som virksomhed eller iværksætter kan søge LAG-midler til udvikling af din virksomhed med fokus på at skabe arbejdspladser.

Syv lokale projekter indstillet til støtte

Syv lokale projekter er udvalgt til at modtage LAG-midler i 2023.

Ny ansøgningsfrist: 1. september

Bestyrelsen i LAG Vejen-Billund har nu besluttet, at den kommende ansøgningsfrist bliver fredag den 1. september 2023.

Der er lige godt 2 millioner at søge, så brug sommeren på, at overveje dit projekt nøje.

Læs mere om hvem, der kan søge, hvilke krav der er til ansøgere og meget mere på: https://livogland.dk/stoettemuligheder/lokale-aktionsgrupper

Til jer, der før har søgt LAG-midler, kan vi fortælle, at der er kommet et nyt ansøgningssystem, så læs endelig mere via ovenstående link.

Ny LAG-koordinator

LAG Vejen-Billund (de Lokale Aktions Grupper) har skiftet koordinator

I den gamle LAG Vejen-Billund 2013-2022 har bestyrelsen valgt at skifte koordinator med virkning fra 1. januar 2023. Den nye Koordinator skal bistå vores projektholdere og ansøgere i det gamle LAG-regi med projektafslutninger, afregninger og udbetalingsfor-løb i forbindelse med projekter, samt bistå ved bestyrelsesmøder i det gamle LAG-regi.

Vi er rigtig glade for at kunne fortælle, at det er lykkedes at få en aftale i stand med Sønderjysk Landboforening (SLF), som allerede har en medarbejder, der er koordinator for LAG Haderslev Tønder, og som har stor erfaring, kompetence og indsigt i LAG-systemet.

SLF har valgt at indgå aftale med en administrativ og kommunikationsmæssigt stærk person, Janne Kruse, der driver selvstændig virksomhed med udgangspunkt i Vejen. Janne Kruse har stor erfaring med frivilligt arbejde, og vi får på denne måde en stærk lokal forankring og forståelse og geografisk nærhed for begge kommuner i LAG Vejen-Billund.

Koordinator-opgaver er i gang med at blive overdraget til den gamle LAG Vejen Billunds be-styrelse, som sørger for at sætte den nye koordinator i gang. Ny koordinator vil for resten af LAG-perioden have som primær opgave at bistå projektholdere med afslutning og udbetaling af LAG-midler. Arbejdet med at kontakte de projektholdere, som har uafsluttede projekter, er allerede gået i gang. Janne Kruse kontakter hver enkelt projektholder for at aftale det videre forløb.

Der skal lyde en stor opfordring fra bestyrelsens side til at holde et stærkt fremadrettet fokus på at få afsluttet projekter retmæssigt, og bestyrelsen kan informere om, at Vejen Kommunes med- og mellemfinansiering ikke er påvirket af koordinatorskiftet.

I overgangen til ny LAG Vejen Billund har UdviklingVejen sagt ja til at assistere med opgaven at facilitere og formulere den nye kommende udviklingsstrategi.

Bestyrelsen i den gamle LAG Vejen Billund har vurderet, at koordinatorskiftet var nødvendigt for at sikre den fremtidige interesse for LAG-midler, og skiftet er sket i fuld forståelse med Plan- og Landdistriktsstyrelsen.

Den kommende LAG skal også have en koordinator, og denne findes efter en udbudsrunde, som skal iværksættes, når den nye udviklingsstrategi er endeligt godkendt af Plan- og Landdi-striktsstyrelsen.

LAG Vejen Billunds bestyrelse ser frem til et godt samarbejde med den nye koordinator og hå-ber, at projektholdere vil bidrage til dette også, så vi får et godt forløb med afslutning af projek-ter under den gamle LAG Vejen Billund.
Koordinator kan kontaktes på e-mail lagvejenbillund@gmail.com.
På vegne af LAG Vejen Billunds bestyrelse
Henny Schøler Formand

© Copyright - LAG Vejen-Billund
Skip to content