Generalforsamling i LAG Vejen-Billund

Onsdag den 20. marts kl. 19.00 inviterer LAG Vejen-Billund til generalforsamling på Hovborg Kro, Holmeåvej 2, 6682 Hovborg, med følgende dagsorden:

Dagsorden

1) Valg af dirigent.

2) Valg af referent.

3) Valg af stemmetællere.


4) Forelæggelse af bestyrelsens beretning om den lokale aktionsgruppes virksomhed i det forløbne år samt beslutning om godkendelse heraf.

5) Forelæggelse af årsregnskab og revisionsberetning for det forløbne år samt beslutning om godkendelse af resultatopgørelse og balance.

Se udkast til årsregnskab her.

6) Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget for det kommende år samt beslutning om godkendelse heraf.

7) Godkendelse af vedtægter.
Vedtægterne er blevet opdateret jævnfør standardvedtægter i driftsbekendtgørelsen. Formelt set skal de derfor godkendes af generalforsamlingen. Se de opdaterede vedtægter her.

8) Indkomne forslag fra bestyrelse eller medlemmer
Indkomne forslag fra bestyrelse eller medlemmer modtages senest 8 dage før generalforsamlingen på mail: kontakt@lagvejenbillund.dk

9) Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.

Der skal vælges fire bestyrelsesmedlemmer for to år.

På valg er:
– Charlotte Hammer
– Henny Schøler
– Jette Kring
– Søren Mølby

Desuden vælges to suppleanter for et år.

10) Valg af forperson.

11) Valg af godkendt revisor.

12) Eventuelt.

Tilmelding til generalforsamlingen på kontakt@lagvejenbillund.dk senest den 19. marts af hensyn til forplejning. Der serveres kaffe og kage under generalforsamlingen.

Indkaldelse til LAG Vejen-Billunds generalforsamling 2024

Artikel indrykket i lokale ugeaviser den 5. marts, 2024:

© Copyright - LAG Vejen-Billund
Skip to content