Fem projekter indstillet til LAG-midler

Tillykke til de fem projekter, der er indstillet til at modtage LAG-midler i årets andet ansøgningsrunde..

Glad Zoo har fået LAG-midler til toiletbygning.

Toiletbygning til Glad Zoo

Glad Zoo har fået LAG-midler til en toiletbygning til glæde for parkens gæster og medarbejdere.

Goddag og farvel

Til årets generalforsamling i LAG Vejen-Billund var der udskiftning i bestyrelsen.

Vacuum Fyldemaskine til Holsted Kød

Holsted Kød har søgt og fået LAG-midler til at indkøbe en Vacuumfyldemaskine, som vil være med til at øge produktiviteten og afsætningsmulighederne for virksomheden, hvilket forventes at bidrage til virksomhedens vækst og til ansættelse af flere medarbejdere på sigt.

Projektet understøtter vækst og nye arbejdspladser.

Projektet har fået tilsagn på 149.750 kroner svarende til 50 % af totalbeløbet.

Bolding Apartments har fået LAG-midler til en naturlegeplads

Naturlegeplads ved ferielejligheder Bolding Apartments

Bolding Apartments laver naturlegeplads ved ferielejligheder.

Shelterplads Søengevej, Gamst

Shelterplads, Søengevej

Der er givet LAG-midler til en shelterplads på Søengevej i Gamst

Helle Klitgaard har sammen med sin mand søgt og fået tilsagn om LAG-midler til at opsætte offentligt tilgængelige shelters, bålhytte og muldtoiletter på deres grund i Gamst.

Projektet er tildelt 102.550,75 kroner, svarende til 50 % af totalprojektet.

Se billeder fra projektet her:

Næste ansøgningsfrist: 3. maj 2024

Den 3. maj er næste deadline for ansøgninger i årets 2. ansøgningsrunde til LAG-midler i LAG Vejen-Billund.

Har du et projekt, som du overvejer at søge LAG-midler til, så start altid med at orientere dig på vores hjemmeside, om du lever op til de overordnede krav. Herefter vil vi anbefale, at du skimmer LAG Vejen-Billunds udviklingsstrategi, for at sikre dig, at projektet lever op til de områder, som bestyrelsen har valgt at understøtte lokalt.

Er du i tvivl om noget, kan du altid kontakte koordinator Janne Kruse på kontakt@lagvejenbillund.dk eller tlf. 23 42 72 34.

Vi glæder os til at høre fra dig.

Generalforsamling i LAG Vejen-Billund

Onsdag den 20. marts kl. 19.00 inviterer LAG Vejen-Billund til generalforsamling på Hovborg Kro, Holmeåvej 2, 6682 Hovborg, med følgende dagsorden:

Dagsorden

1) Valg af dirigent.

2) Valg af referent.

3) Valg af stemmetællere.


4) Forelæggelse af bestyrelsens beretning om den lokale aktionsgruppes virksomhed i det forløbne år samt beslutning om godkendelse heraf.

5) Forelæggelse af årsregnskab og revisionsberetning for det forløbne år samt beslutning om godkendelse af resultatopgørelse og balance.

Se udkast til årsregnskab her.

6) Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget for det kommende år samt beslutning om godkendelse heraf.

7) Godkendelse af vedtægter.
Vedtægterne er blevet opdateret jævnfør standardvedtægter i driftsbekendtgørelsen. Formelt set skal de derfor godkendes af generalforsamlingen. Se de opdaterede vedtægter her.

8) Indkomne forslag fra bestyrelse eller medlemmer
Indkomne forslag fra bestyrelse eller medlemmer modtages senest 8 dage før generalforsamlingen på mail: kontakt@lagvejenbillund.dk

9) Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.

Der skal vælges fire bestyrelsesmedlemmer for to år.

På valg er:
– Charlotte Hammer
– Henny Schøler
– Jette Kring
– Søren Mølby

Desuden vælges to suppleanter for et år.

10) Valg af forperson.

11) Valg af godkendt revisor.

12) Eventuelt.

Tilmelding til generalforsamlingen på kontakt@lagvejenbillund.dk senest den 19. marts af hensyn til forplejning. Der serveres kaffe og kage under generalforsamlingen.

Indkaldelse til LAG Vejen-Billunds generalforsamling 2024

Artikel indrykket i lokale ugeaviser den 5. marts, 2024:

Fem projekter indstillet til LAG-midler

Tillykke til de fem projekter, der er indstillet til at modtage LAG-midler i årets første ansøgningsrunde..

Næste ansøgningsfrist er den 15. december

Overvejer du at søge midler fra LAG Vejen-Billund? Så er næste ansøgningsfrist fredag den 15. december.

Bestyrelsen holder indstillingsmøde den 25. januar, så du får først besked om dit projekt er valgt i uge 5.

Se mere her på hjemmesiden, og kontakt os, når du ved, om det kunne være noget for dig.

Vi glæder os til at høre fra dig.

© Copyright - LAG Vejen-Billund
Skip to content